Nog te vaak denken ondernemers in het MKB dat de kosten voor administratie, boekhouder of accountant een vast gegeven zijn. Dat hoort er nou eenmaal bij en dat moet gewoon betaald worden. Argumenten die op zich kloppen, maar het prijskaartje hoeft niet huizenhoog te zijn. Een combinatie van samenwerking, kwaliteit en scherpere prijzen zorgen bijna altijd voor een minimale besparing van 20% op deze kosten.Bespaarscan

AplusC ontwikkelde speciaal voor MKB ondernemers die meer inzicht willen krijgen in de mogelijkheden om besparingen te realiseren een bespaarscan. De scan bekijkt niet alleen de kosten voor het uitvoeren van de administratie of het inschakelen van de boekhouder. Er wordt tevens gekeken naar het efficiënter maken van processen, het sneller leveren van betrouwbare rapportages en inzicht bieden in risico’s. De echte besparing zit hem namelijk niet in de lagere maandlasten voor het bijhouden van de boekhouding. Echt besparen doe je als er een consistent financieel beleid wordt gevoerd. Hierdoor kom je goed beslagen ten ijs bijvoorbeeld bij een bezoek aan de bank en zijn (te) dure accountantscontroles eerder afgerond.

Ervaring leert dat er nog veel mis gaat op dit vlak. Niet alleen bij het MKB maar zelfs bij grote bedrijven. De lagere vaste prijs in combinatie met de manier van helpen zorgt ervoor dat AplusC feitelijk bij iedere ondernemer in het MKB een significante besparing kan realiseren.Goedkoop is geen duurkoop

In veel gevallen zijn wij het eens met de stelling goedkoop is duurkoop. Echter de post ‘administratie’ wordt vaak over het hoofd gezien als er gekeken wordt naar mogelijke bespaaropties. Dit geheel ten onrechte. Men realiseert zich gewoon nog onvoldoende dat het ook anders kan. Wij gaan met al onze klanten een relatie aan. Door samen te werken en mee te denken worden wij een sparringpartner en klankbord voor alle bedrijfseconomische vraagstukken. Wij sturen en begeleiden. Dit geeft rust en zekerheid. Door processen efficiënter te maken, risico’s in kaart te brengen, tijdig te informeren en de ondernemer nog beter te laten begrijpen wat de cijfers inhouden ontstaat er een mooie wisselwerking. AplusC is je betrouwbare interne financiële manager. We nemen onze klanten bij de hand. Goede afspraken combineren wij met tijd- en geldwinst. Door processen te digitaliseren krijgen onze klanten minimaal dezelfde service en kwaliteit als bij hun huidige (duurdere) boekhouder.Elke besparing door efficiënt te werken en tijdig ingrijpen draagt bij aan de groei en stabiliteit van uw onderneming. Betaal niet langer teveel en vertrouw op de kennis en ervaring van AplusC.Lees meer